OX2 och hållbarhet

OX2 och hållbarhet

Med en tydlig hållbarhetsstrategi tar OX2 ett stort ansvar för hur energiomställningen ska gå till. OX2:s kunder bidrar till omställningen genom sina investeringar i vind- och solkraft. En central del i bolagets strategi är att leda hållbarhetsutvecklingen i branschen.

Hållbarhet är en viktig del av OX2:s strategi och affärsplanering, och arbetet bedrivs på många nivåer i företaget.

OX2 har en hållbarhetsstrategi som fokuserar på tre områden: People, Planet och Profit. Tillsammans bidrar de tre fokusområdena till en verksamhet som på ett ansvarsfullt sätt driver omställningen till en hållbar framtid. Inom varje område fokuserar vi på tre frågor. Vi har hållbarhet inskrivet i vårt syfte och i bolagets kärnverksamhet.

Vi arbetar långsiktigt för att skapa trygga och utvecklande arbetsplatser, minska bolagets miljö- och klimatpåverkan, samt driva en lönsam verksamhet som bygger på en utvecklad bolagsstyrning med god affärsetik. Läs mer om varje område genom att klicka på varje område nedan.