Följ oss i sociala medier

Vår energi
tar aldrig slut

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker.
Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.
Välkommen till vår hemsida för Investor Relations.

Om OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har idag verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen år 2020 uppgick till cirka 5 201 MSEK.

 

182

Anställda 31 december 2020

12 661 MW

Total projektutvecklingsportfölj 2020

5 201 MSEK

Nettoomsättning 2020

416 MSEK

Rörelseresultat 2020

Hållbarhet

OX2:s syfte är att leda omställningen till förnybar energi för att på så sätt bidra till en hållbar framtid för både människor och planeten.

Läs mer om hållbarhet på OX2.COM

Affärsmodell

OX2:s kompetens täcker hela värdekedjan, från identifiering av nya projekt och förvärv av projekträttigheter, till projektutveckling och slutligen till leverans av projekten genom byggnation samt teknisk och kommersiell förvaltning (TCM).

Projektutvecklingsportfölj

Det är genom projektutvecklingsportföljen som OX2 bygger långsiktigt värde och säkerställer att nya projekt kontinuerligt utvecklas och kan erbjudas till marknaden. Vid slutet av 2018 uppgick Bolagets projektutvecklingsportfölj till cirka 2,2 GW och i slutet av 2020 uppgick portföljen till 12,7 GW, motsvarande en CAGR om cirka 142 %.

Storleken på OX2:s projektutvecklingsportfölj resulterar i att Bolaget har en diversifierad portfölj av projekt i olika faser, teknologier samt geografier. Detta bidrar även till att Bolaget har en god förståelse för hela kedjan från den initiala fasen till överlämning av projekten. Det är viktigt för OX2 att vara proaktiva och arbeta för att upprätthålla ett högt inflöde av nya projekt för att säkerställa att Bolaget kan erbjuda marknaden ett fortsatt flöde av nya projekt.

Marknad

OX2 verkar på den europeiska marknaden för förnybar kraftproduktion och har särskilt specialiserat sig inom utveckling av land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, nätanslutningar, energilagring och förvaltning av egenutvecklade projekt. OX2:s adresserbara marknad för utveckling av förnybar energi drivs av efterfrågan på elektricitet från förnybara energikällor på de geografiska marknader där Bolaget verkar. Bolagets nuvarande huvudsakliga marknader är Sverige, Finland och Polen, där Bolaget har en stark marknadsposition. Bolaget har också en ökad närvaro i södra och östra Europa, inklusive marknader som Frankrike, Spanien, Italien och Rumänien.

De globala och europeiska marknaderna för förnybara energisystem drivs av ett antal övergripande trender, framförallt faktorer såsom minskande teknikkostnader, ökad press på nationella regeringar att arbeta för mer ambitiösa mål inom omställningen till förnybar energi samt ett ökat intresse av förnybar kraftproduktion bland investerare. Därutöver drivs marknadsutvecklingen på Bolagets huvudsakliga nationella marknader i Sverige, Finland och Polen av ytterligare faktorer såsom utfasning av gammal kapacitet och en ökad elektrifiering av industrier, fordon och boenden.