OX2 och hållbarhet

Positivt samhällsengagemang

För OX2 är det mycket viktigt att involvera och visa respekt för de som lever och verkar i närområdet där företagets vind- och solparker etableras. Vi strävar efter att bidra till en positiv utveckling av den lokala bygden. Beroende på marknad och områdets förutsättningar kan detta innefatta lokala arbetstillfällen, näringslivsutveckling eller ekonomiska tillskott via bygdepeng eller fastighetsskatt. Alla projekt har en plan för lokal kommunikation med syfte att säkerställa tydlig och transparent kommunikation genom projektets alla faser.

Vindkraft skapar arbetstillfällen

OX2 har en tydlig ambition att erbjuda lokala arbetstillfällen där det är möjligt. De nära dialogerna med lokalsamhällena är därför viktiga, inte bara för projektens förankring utan även för att engagera lokala näringsidkare inom till exempel logi, catering, snöröjning, skogsavverkning med mera.

I Vaala, Finland bygger OX2 vindparken Metsälamminkangas. Det har medfört att arbetstillfällen skapats både i Vaala och i närliggande kommuner. OX2 har anlitat lokal kunskap och service i samband med anläggningsarbeten. Schroderus, ett familjeägt företag baserat i Vuolijoki, har varit involverade i flera av byggnationsfaserna. Företaget drivs av bröderna Jan och Joni samt deras far Jouko Schroderus. Läs mer här.

windhunter academy

Tillsammans med windhunter academy i Polen implementerar OX2 ett pilotprogram för gruvarbetare som lämnar gruvindustrin. Genom utbildning inom ett antal olika områden kommer de utbildade gruvarbetarna att kunna hantera hydrauliska och elektriska system i vindturbinerna. Programmet ger omskolade gruvarbetare en internationell licens certifierad av Global Wind Organisation och chans att hitta nytt arbete i en ny sektor.