OX2 och hållbarhet

Hållbart ledarskap

För oss är det viktigt att alla har samma förutsättningar att utvecklas och utföra sitt arbete. Vi arbetar bland annat för att en rättvis representation av underrepresenterade grupper. Under året har antalet kvinnor i ledningsgruppen ökat från en till tre. Även i styrelsen har antalet kvinnor ökat från en till tre. För att säkerställa ett jämlikt rekryteringsunderlag ställer OX2 krav att rekryteringspartners alltid ska presentera lika många kvinnliga som manliga kandidater. Av de 108 nyrekryteringar som genomfördes under året var 41 procent kvinnor. Under 2022 ska rekryterande chefer erbjudas utbildning för att ytterligare öka medvetenheten om jämlika rekryteringsprocesser.

42%

kvinnor totalt

38%

kvinnor i ledningsgrupp och styrelse

0

Rapporterade fall av trakasserier
eller diskriminering

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier
OX2 har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Vi använder oss av en extern visselblåsarfunktion som gör det möjligt för medarbetare att anonymt rapportera brott mot vår uppförandekod eller misstänkta oegentligheter på arbetsplatsen.

Klagomålshantering
För att säkerställa en trygg arbetsplats på våra projektplatser har vi en fysisk brevlåda för klagomålshantering och en e-postadress där medarbetare och underleverantörer kan lämna klagomål kopplade till bolagets projekt och arbetsmiljö.