OX2 och hållbarhet

Hållbarhetsstyrning och organisation

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att företaget styrs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det dagliga ansvaret för hållbarhetsfrågor har styrelsen delegerat till vd. OX2:s hållbarhetsarbete regleras genom ett antal
policys.

Hållbarhetschefen koordinerar arbetet, men det dagliga ansvaret för hållbarhetsfrågor är delegerat i funktioner och projekt i organisationen. Vi har även en ansvarig för miljö och arbetsmiljö, samt hållbarhetskoordinatorer på våra respektive marknader. Viktiga hållbarhetsfrågor är integrerade i vår projektstyrningsmodell och i varje projekt följs relevanta hållbarhetsmål upp.

 

Hållbarhetsorganisation OX2