OX2 och hållbarhet

Hållbara inköp

OX2 stödjer erkända globala mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor för dem som arbetar på OX2:s arbetsplatser, byggarbetsplatser eller i leverantörsledet. OX2 har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete
och människohandel. Mänskliga rättigheter är del av OX2:s uppförandekod och uppförandekod för leverantörer. Rapporterade avvikelser kan få konsekvenser såsom vite och uppsägning av avtal.

I all verksamhet som involverar långa leverantörskedjor finns risker kopplade till korruption, undermåliga arbetsvillkor, brott mot mänskliga rättigheter eller annat bedrägligt beteende. Vi använder ett antal olika verktyg för att identifiera och minska riskerna i leverantörsledet. Vår utgångspunkt för  att skapa hållbara inköp är OX2:s uppförandekod för leverantörer som är upprättad i enlighet med vedertagna internationella riktlinjer. Exempel på risker är brott mot mänskliga rättigheter såsom orimliga arbetsvillkor, modernt slaveri och barnarbete. Denna risk är särskilt relevant vid inköp av moduler till solparker.