OX2 och hållbarhet

Förnybar energiproduktion

Genom att ständigt öka tillgången till förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2:s strategi är att både växa på befintliga och nya marknader. Vi har har under 2021 och 2022 expanderat verksamheten till Italien, Rumänien och Grekland. I tillägg sker en snabb expansion inom solkraft och havsbaserad vindkraft parallellt med utveckling inom vätgas och energilagring. OX2:s projektportfölj uppgick vid årets slut till 17 371 MW. Bolagets första solpark väntas stå färdig under 2022 och under det tredje kvartalet lämnade OX2 in ansökan för sitt första havsbaserade projekt i Sverige. Vid förvärv av projekt från tidigare utvecklare optimeras design för att få ut så mycket effekt som möjligt från varje vindkraftverk. Den snabba teknikutvecklingen möjliggör också att effekten per vindkraftverk blir högre för varje år. På medellång sikt är OX2:s mål att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande mer än 2 000 MW per år.