OX2 och hållbarhet

Cirkulär ekonomi

Vi vill tillsammans med branschen verka för en cirkulär ekonomi för alla material och sträva mot nettonollavfall. Vi medverkar i flera branschorganisationer så som hållbarhetsrådet inom WindEurope. Inom WindEruope antogs nyligen  ett initiativ för att från 2025 förbjuda deponi av blad från vindkraftsverk. Förslaget har godkänts av branschföreningens medlemmar.  Nästa år kommer OX2 även att medverka i Svensk Vindenergis nya råd för hållbarhet. Syftet med rådet är att gemensamt identifiera och driva lång och kortsiktiga branschövergripande åtaganden för minskad miljöpåverkan i hela leverantörskedjan. OX2 stödjer initiativet Rekovind från RISE vars syfte är att öka cirkulariteten av vindturbinblad.

Vindkraftverkens material

Ungefär 85 till 90 procent av ett vindkraftverk går att återvinna eller återanvända. Den stora utmaningen ligger i rotorbladen som främst består av kompositmaterial vilket i dagsläget är svårt att återvinna kostnadseffektivt och utan att generera höga utsläpp. Stål och järn utgör mellan 80 och 90 procent av vindkraftverkets vikt och finns till största delen i vindkraftverkets torn. Höjden på tornet påverkar hur mycket
stål och järn som används. Glasfiberkomposit utgör i regel mellan 5 till 8 procent av vikten och används främst i bladen. Plastmaterial utgör mellan 3 och 4 procent. Utöver det innehåller vindkraftsverken aluminium och elektronik. Läs mer i rapport från Energimyndigheten.