OX2 och hållbarhet

Affärsetik

Som företag, arbetsgivare, affärspartner tror vi starkt på människors inneboende bästa och deras förmåga att göra rätt saker. Vi lever dock i en föränderlig värld och etiska dilemman är komplexa. Vi har därför tagit fram en uppförandekod som en vägledning för alla medarbetare. Uppförandekoden tar sin utgångpunkt i vår kultur, våra värderingar och vår hållbarhetsstrategi.

Vi har nolltolerans mot korruption är fast beslutet att agera professionellt och med integritet i alla affärsförbindelser och relationer. Vår policy mot korruption ses med jämna mellanrum över för att spegla tänkbara risker inom området. Vid förvärv av projekt med ny samarbetspartner samt avtal med lokala utvecklare genomförs en bakgrundskontroll av företaget och ledande personer. OX2:s medarbetare som i sitt arbete kan hamna i situationer där korruption är möjligt har genomgått en utbildning i ämnet.

Vårt visselblåsarsystem ger oss möjlighet att tidigt upptäcka oegentligheter och minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja hög etisk standard och upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Systemet användas för att uppmärksamma oss om allvarliga risker kring felaktigheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och kränkningar eller andra handlingar som strider mot EU-lagar eller nationella lagar, i ett arbetsrelaterat sammanhang.

OX2:s värderingar